Hledejte na stránce...

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

De Agostini Publishing zpracování osobních údajů zákazníků
https://www.deagostini.com/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju-zpracovani-osobnich-udaju-zakazniku/

De Agostini Publishing zpracování osobních údajů uživatelů
https://www.deagostini.com/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju-zpracovani-osobnich-udaju-uzivatelu/

Společní správci údajů a Zpracovatelé údajů zpracování osobních údajů zákazníků
https://www.deagostini.com/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju-zpracovani-osobnich-udaju-uzivatelu-eaglemoss/