Hledejte na stránce...

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES SKUPINY DE AGOSTINI

Termíny uvedené v tomto dokumentu znamenají:

1. Cookies – textové soubory, které server Platformy ukládá v koncovém zařízení, jež používá Uživatel. Informace uložené v textových souborech může server Platformy načíst při opětovném připojení z tohoto počítače.

2. De Agostini Publishing S.p.A. – De Agostini Publishing S.p.A. se sídlem na adrese: Via Giovanni da Varrazano, 15, 28100 Novara, Itálie

3. Platforma – internetová stránka, která se nachází na adrese www.deagostini.com/cz a jejím správcem je De Agostini Publishing S.p.A.

4. Uživatel – každý, kdo navštíví Platformu.
De Agostini Publishing S.p.A, jako subjekt spravující Platformu, informuje o používání souborů Cookies prostřednictvím Platformy. Soubory Cookies se používají proto, aby Uživateli umožnily využívat všechny funkce Platformy, aby se Platforma mohla přizpůsobit potřebám Uživatelů, jakož i ke statistickým účelům. Soubory Cookies, které jsou uloženy v koncovém zařízení Uživatele, nezpůsobují žádné změny v konfiguraci zařízení nebo softwaru, který je v něm nainstalovaný. Soubory Cookies používané v Platformě neukládají žádné osobní údaje ani jiné informace získané od Uživatelů.
Software sloužící k prohlížení internetových stránek (internetový prohlížeč) standardně umožňuje ukládání souborů Cookies v koncovém zařízení Uživatele.
Uživatel může samostatně měnit nastavení svého internetového prohlížeče, který využívá zejména takovým způsobem, aby blokoval automatickou manipulaci se soubory Cookies nebo aby pokaždé informoval o uložení souborů Cookies do zařízení Uživatele. Úplné zablokování souborů Cookies zvyšuje úroveň zabezpečení a ochrany dat, ale také může ztížit nebo dokonce znemožnit používání některých funkcí Platformy.
Neprovedení změn v nastavení internetového prohlížeče týkajícího se správy Cookies znamená, že budou uloženy v koncovém zařízení Uživatele, což povede k tomu, že De Agostini Publishing S.p.A bude mít informace uloženy v koncovém zařízení Uživatele.
Podrobné informace o způsobu správy souborů Cookies jsou k dispozici v nastavení internetového prohlížeče, který Uživatel používá.
De Agostini Publishing S.p.A využívá pro Platformu následující soubory Cookies (Název souboru Cookie /Typ / Účel uložení):

amIbcookie
Dočasné
Uložení identifikátoru relace

iPlanetDirectoryPro
Dočasné
Uložení identifikátoru relace

JSESSIONID
Dočasné
Uložení identifikátoru relace

COOKIE_SUPPORT
Dočasné
Uložení identifikátoru relace

GUEST_LANGUAGE_ID
Dočasné
Ukládání informace po dobu relace o jazykové verzi Platformy používané Uživatelem

Shopping Cart Cookie
Dočasné
Uložení identifikátoru relace; zachování kontinuity zadávané objednávky

AMAuthCookie
Dočasné
Uložení identifikátoru relace; zachování kontinuity zadávané objednávky

Frontend
Dočasné
Uložení identifikátoru relace; zachování kontinuity zadávané objednávky

Google Analytics
Dočasné
Vedení statistiky Platformy; analýza priorit Uživatelů